Serwis opinie-turystyczne.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Zamknij cookie

Regulamin

 

I. Wstęp


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu Opinie-Turystyczne.pl


II. Definicje


Serwis Opinie Turystyczne - narzędzie udostępnione użytkownikowi do celów wyrażania i publikacji jego własnych, subiektywnych opinii i poglądów, którego właścicielem jest firma:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MGF Innowacje" Sp. z o.o.

91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10
NIP: 726-261-53-50, REGON: 100745895, KRS: 00000337267
Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony.

-

admin[małpa]opinie-turystyczne.pl

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu lub posiadająca aktywne konto w serwisie.

Konto - dostępne jest po zalogowaniu się (wpisaniu loginu oraz hasła). Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu może wprowadzić i modyfikować swoje dane związane z zarejestrowaniem się w Serwisie.

Profil - miejsce w serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zamieszczonych przez danego Użytkownika.

Opinia - pisemne wyrażenie subiektywnej opinii na temat Biura Podróży, Linii Lotniczej, Hotelu i innych ocenianych treści lub zdjęć, wystawione poprzez Użytkownika Serwisu.

Forum – miejsce w Serwisie w którym następuje wymiana poglądów między Użytkownikami Serwisu.

Ogłoszenia turystyczne – miejsce w Serwisie gdzie użytkownicy mogą umieszczać darmowe ogłoszenia


III. Zasady ogólne:


1. Użytkownik ma możliwość :

→ zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.

2. Użytkownikowi zabronione jest :

→ używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność


→ publikowanie opinii, wpisów lub innych materiałów, które nie są prawdziwe i w jakikolwiek sposób mogą spowodować straty moralne i finansowe osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych przez podanie nieprawdziwych informacji na ich temat

→ obrażanie innych osób,

→ promowania innych stron internetowych,

→ zamieszczanie danych kontaktowych ( poza miejscami do tego zaplanowanymi np. Ogłoszenia Turystyczne ) takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,

→ umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

→ używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Opinie-Turystyczne.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak . Wyjątkiem są programy używające oficjalnego Modułu Opinii pozwalającego na wdrożenie Opinii Turystycznych na stronach Serwisów Współpracujących.

3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do wszelkich materiałów umieszczonych w Serwisie.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

5 Serwis Opinie-Turystyczne.pl ma prawo do usunięcia materiałów umieszczonych przez Użytkownika niespełniających Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.


IV. Rejestracja


→ Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.opinie-turystyczne.pl lub w każdym serwisie, który na zasadzie współpracy wdrożył Moduł Opinii.

→ Serwis Opinie-Turystyczne.pl nie gromadzi danych osobowych przy rejestracji użytkownika( wyjątkiem jest adres email potrzebny do potwierdzenia faktu rejestracji)

→ Dokonując rejestracji w serwisie Opinie-Turystyczne.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

→ Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.

Poprzez rejestrację w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

→ Rejestrując się w serwisie Opinie-Turystyczne.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz ich publikacji w mediach.

→ Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Opinie-Turystyczne.pl w celu reklamy.


V. Konto


→ Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie Opinie-Turystyczne.pl

→ Konta nie używane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

→ W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane.

→ Użytkownik może usunąć swoje konto w swoim Panelu Użytkownika

→ Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.


VI. Zdjęcia


1. Wstawiając zdjęcie do serwisu Opinie-Turystyczne.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

→ posiada prawa autorskie lub odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,

2. Serwis Opinie-Turystyczne.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


VII. Opinie, oceny, forum i inne treści


→ Użytkownik może oddawać swoje opinie i oceny jak również prowadzić dyskusje na forum.

→ Opinie-Turystyczne.pl ma prawo usunąć informacje dodane przez Użytkownika łamiące lub naruszające zasady Regulaminu

→ Opinie-Turystyczne.pl ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownikowi wobec którego zachodzi podejrzenie o oszukiwanie przy ocenianiu. Opinie-Turystyczne.pl nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

Zabrania się manipulowania opiniami poprzez namawianie innych do wystawiania opinii nieprawdziwych

Opinie-Turystyczne.pl nie może anulować dodanych ocen, opinii lub wpisów, których treść nie narusza niniejszego Regulaminu. Wyżej wymienione treści są własnością Użytkowników, którzy je wystawili i tylko oni mają prawo do usunięcia lub edycji treści o których mowa.

 

→ Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikacje swoich opinii, wpisów, zdjęć i innych materiałów udostępnianych przez niego w serwisie Opinie-turystyczne.pl


→ Opinie-Turystyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje opublikowane przez Użytkowników.

 

→ Każdy Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać swoje wpisy.

 

→ Jeżeli jakikolwiek podmiot lub osoba fizyczna nie zgadza się z wystawioną opinią, która spełnia założenia Regulaminu, powinna zwrócić się bezpośrednio do osoby, która opinię lub wpis wystawiła z prośbą o edycję lub usunięcie spornej treści.

 

→ Osoba, która uważa, że jakakolwiek opinia lub treść opublikowana w serwisie nie jest zgodna z prawdą, powinna bezpośrednio kontaktować się z Użytkownikiem, który taką treść opublikował z prośbą o wyjaśnienie, modyfikację lub usunięcie spornej treści. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi lub reakcji Użytkownika, który opublikował sporną treść, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Serwisu Opinie-Turystyczne.pl w celu ustalenia autentyczności wpisu. W tym przypadku Opinie-Turystyczne.pl wyśle zapytanie do Użytkownika (właściciela spornej treści) w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących opublikowanej ww treści. Jeżeli w ciągu 14 dni Opinie-turystyczne.pl nie dostanie odpowiedzi, uzna sporną treść za nieprawdziwą, a co za tym idzie niezgodną z Regulaminem Serwisu. W takim wypadku sporna treść zostanie usunięta, a Użytkownik zablokowany.

 

→ Opinie-Turystyczne.pl będzie monitorował i usuwał wpisy niezgodne z Regulaminem Serwisu.

 

→ Opinie-Turystyczne.pl nie pośredniczy w sprawach spornych między osobami lub podmiotami niezadowolonymi z wystawionych opinii lub wpisów, a Użytkownikami Serwisu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------